Start > Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.SKLEPYABC.PL/PARTNERSKA

Cenimy Państwa zaufanie, dlatego też dane przechowujemy z największą starannością i zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Szanujemy również Państwa prawo do prywatności.

I. GROMADZENIE INFORMACJI I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA

 1. Państwa dane osobowe jako użytkowników serwisu internetowego www.sklepyabc.pl/partnerska (dalej: Serwis internetowy) przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.
 2. Państwa dane osobowe są przechowywane w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych, bez dostępu osób niepowołanych. Nikt z odwiedzających Serwis internetowy nie ma dostępu do tych danych.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11 (dalej: Spółka).
 4. Korzystanie (przeglądanie) z Serwisu internetowego nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych i aż do chwili zalogowania się w Serwisie internetowym pozostajecie Państwo anonimowi. Do tego momentu gromadzimy jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym, w tym prowadzeniem statystyk odwiedzin.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeżeli chcą Państwo w pełni korzystać z treści dostępnych w Serwisie internetowym wymagana jest zalogowanie w Serwisie internetowym przy wykorzystaniu loginu otrzymanego od kierownika hurtowni.
 6. Uzyskanie loginu i hasła do indywidualnego konta Użytkownika Serwisu internetowego wymaga przystąpienia do Programu Partnerskiego Sieci Sklepów abc. Na tej podstawie generowany jest indywidualny numer (który jest jednocześnie loginem do serwisu) oraz hasło.
 7.  Dane zbierane podczas przestępowania do Programu Partnerskiego Sieci Sklepów abc będą przetwarzane w celu zalogowania się (utworzenia konta) i prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego. Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Spółkę w celach marketingowych, w tym na potrzeby obsługi konkursów i promocji.
 8. Logując się w Serwisie internetowym są Państwo identyfikowani tylko w ramach działu „Strefa Partnerska”, natomiast korzystając z pozostałych działów Serwisu internetowego pozostajecie Państwo anonimowi.
 9. Po zapisaniu się na nasz Newsletter lub wyrażeniu zgody w inny sposób na jego otrzymywanie, adres e-mail, który nam Państwo podali będzie przez nas wykorzystywany wyłącznie w celu wysyłania Newslettera. Mają Państwo prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Wystarczy kliknąć w kafelek Zapisz się do newslettera" na stronie www.sklepyabc.pl/partnerska, wpisać swój adres poczty elektronicznej w pole tekstowe i kliknąć "Wypisz". Adres zostanie usunięty po kliknięciu linku potwierdzającego w poczcie e-mail.
 10. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a naszym Serwisem internetowym będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 11. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie swoich danych osobowych.
 12. W przypadku rezygnacji przez Państwa z dalszego korzystania z Serwisu internetowego, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).
 13. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.
   

II. DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Informujemy Państwa, iż Serwis internetowy wykorzystuje pliki „cookies”.
 3. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, kiedy odwiedza stronę internetową. Dzięki temu rozwiązaniu przy ponownym odwiedzeniu strony internetowej, Użytkownik jest identyfikowany i odczytywane są z komputera wcześniej zapisane dane.
 4. W ramach Serwisu internetowego www.sklepyabc.pl/partnerska pliki cookies mogą być wykorzystywane do następujących celów:
  1. utrzymanie i zapisanie sesji Użytkownika;
  2. ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z serwisem strony internetowej www.sklepyabc.pl/partnerska;
  3. zapisanie informacji niezbędnych do poprawnego działania strony internetowej www.sklepyabc.pl/partnerska;
  4. zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  5. dopasowanie zawartości produktów do preferencji Użytkowników;
  6. przywrócenie sesji Użytkownika;
  7. przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania na stronie internetowej www.sklepyabc.pl/partnerska;
  8. monitorowanie ruchu na stronie www.sklepyabc.pl/partnerska;
  9. zbieranie anonimowych statystyk, w celu poznania w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.sklepyabc.pl/partnerska;
  10. weryfikacja częstotliwości wyświetlania się danej treści Użytkownikom;
  11. weryfikacja częstotliwości wyboru danej treści lub usługi przez Użytkowników;
  12. wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
  13. integracja z portalami społecznościowymi.
 5. Pliki cookies służą ulepszeniu funkcjonalności Serwisu internetowego. W ustawieniach przeglądarki internetowej możecie Państwo dostosować lub ograniczyć wykorzystanie mechanizmu plików cookies. Może to jednak spowodować ograniczenia w działaniu Serwisu internetowego.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne strony internetowej www.sklepyabc.pl/partnerska, nowe funkcjonalności lub modyfikacje. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze strony internetowej www.sklepyabc.pl/partnerska. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, bez wpływu na zapis: w żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych podmiotom trzecim.
 2. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie www.sklepyabc.pl/partnerska nie mogą być wykorzystywane na innych stronach internetowych bez zgody administratora danych – spółki EUROCASH Cash&Carry.

Zapisz się do NEWSLETTERA